Realitní podfond
YDeal

Realitní podfond YDeal
Realitní podfond YDeal je vhodný, pokud hledáte dlouhodobé a stabilní zhodnocení svých prostředků.

V rámci Realitního podfondu YDeal se stáváte našim obchodním partnerem, který se podílí na růstu hodnoty investičních akcií.

Našim cílem je spojení vás jako kvalifikovaného investora se skupinou YD a vytvářet tím tak partnerství, které povede k prohlubování našich obchodních vztahů.
Plánovaný čistý výnos
6–9 % p.a.
Rizikovost fondu
3|7
Náklad za správu
1,8 % p.a.
Daň ze zisku po 3 letech investor (fyzická osoba)
0 %
Daň ze zisku fond
5 %
Investiční horizont
5 let +

Aktuální vývoj NAV

 • Výnos *IA třídy A od založení fondu
  8,12 %
 • Výnos *IA třídy A p.q.
  0,97 %
 • Aktuální hodnota NAV *IA třídy A
  1,0812 Kč
(*IA = Investiční akcie)

Parametry podfondu

Název fondu:YDeal Funds SICAV a.s.
Typ fondu:Fond kvalifikovaných investorů
Podfond:Realitní podfond YDeal
ISIN CZK měna:CZ0008048097
ISIN EUR měna:CZ0008051216
Dozorový orgán:Česká národní banka
Obhospodařovatel:AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář:CYRRUS a.s.
Auditor:AUDIT ONE s.r.o.
Výkonnostní odměna:20 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 8 % p.a.
Poplatek za správu (TER):1,8 % p.a.
Výše vstupního poplatku:max. 3 % dle výše investice
Výše výstupního poplatku:5 % před uplynutím 12 měsíců
3 % před uplynutím 24 měsíců
1 % před uplynutím 36 měsíců
další roky bez poplatků
Syntetický ukazatel rizik (SRI):3 ze 7
Doporučená doba investice:5 let
Minimální investice od:1 000 000 Kč, více ve Statutu Podfondu

Zaměření podfondu

Preferujeme

 • Dlouhodobé nájemní smlouvy
 • Spolehlivé nájemníky
 • Lukrativní lokality v rámci České republiky
 • Investice v rozmezí 50–500 mil. Kč vlastní ekvity
 • Nemovitosti v dobrém technickém stavu

Investujeme

 • Do retailových obchodních center, logistických a výrobních hal
 • Developerských projektů ve fázi stavebního povolení
 • Investičních nemovitostí se silným potenciálem zhodnocení
 • Developerských projektů na klíč se zajištěnými nájemními smlouvami
Máte pro nás nabídku?

Kontaktujte nás nebo nám ji zašlete e-mailem na adresu: akvizice@ydc.cz

Jak investovat s YDeal Funds

I.

Ozvěte se nám

Spojit se můžeme emailem či telefonicky. Preferujeme však osobní setkání, které nám pomůže lépe poznat Vaše přání. Dotázat se nás můžete na cokoliv ve všech fázích spolupráce.
II.

Zeptejte se nás

Když Vám nebude cokoliv jasné, zeptejte se nás. Dodáme Vám informace, které Vám pomohou se rozhodnout.
III.

Rychlé zasmluvnění

Vše probíhá online a bezpečně. Prostřednictvím aplikace našeho distributora fondu, obchodníka s cennými papíry společností Cyrrus a.s., se stanete partnerem našeho fondu během pár minut.
IV.

Investice pod kontrolou

Prostřednictvím online aplikací správce fondu máte Vaše portfolio investic plně pod kontrolou. Pravidelně Vás budeme informovat o dění a výkonosti fondu. Všechny potřebné informace můžete sledovat v sekci Informace o fondu nebo v sekci Aktualit.
V.

Další investice

Rozhodnete-li se k dalším investicím, následný proces bude jednodušší. V této chvíli známe Vaše potřeby a investovat s námi můžete dále již od
10 000 Kč. Totéž pak platí pro klienty, kteří mají u Investiční společnosti Amista a.s. zainvestováno už více než 1 000 000 Kč.
VI.

Zpětný odkup a váš exit

Váš možný částečný nebo celkový výstup z fondu můžete provést kvartálně již od 10 000 Kč. Vystoupíte-li z fondu po 3 letech (36 měsíců) Vaší investice, splníte tím daňový časový test investora, Váš příjem podléhá nulové dani z příjmu, a zároveň Vám nebude účtován výstupní poplatek.
Máte zájem vstoupit do Realitního podfondu YDeal?
Nechte nám na sebe kontakt.

Dokumenty ke stažení

Často kladené otázky

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.

Výše výstupního poplatku

Při renovaci dochází k rozboru vozu na jednotlivé díly, očištění součástek a k nahrazení poškozených dílů novými kusy z autentických materiálů podle původního konstrukčního modelu.

Následný prodej vozu je v optimální podobě realizován na přehlídkách a classic cars akcích, bez aktivní inzerce. Při tlaku na rychlost realizace transakce by mohlo dojít ke snížení marže, negativní dopad mají také poplatky a provize aukčním a prodejním platformám.

Uvedené skutečnosti mají významný dopad na cenu, kterou lze realizovat při prodeji.

Výstupní poplatek je tedy koncipován následovně:

 • 50 % do 1 roku (vozidlo může být plně rozebrané, tudíž při požadavku na likviditu dochází k výraznému snížení prodejní ceny)

 • 30 % do 2 let (postupné sestavování vozu, prodej je ovlivněn tlakem na likviditu a poplatkem aukčního domu)

 • 5 % do 3 let (poplatek za aukční dům)

 • následně bez poplatku