YDeal Cars

Podfond YDeal Cars je fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na dlouhodobé investice do Classic Cars – jedinečných, historicky vzácných sběratelských vozů. Alternativní investice s vysokým zhodnocením pro snížení kolísavosti portfolia.

Našim cílem je spojení vás jako kvalifikovaného investora se skupinou YD a vytvářet tím tak partnerství, které povede k prohlubování našich obchodních vztahů.
Plánovaný čistý výnos
15 % p. a.
Rizikovost fondu
6|7
Náklad za správu
1,8 % p.a. z hodnoty hrubého fondového kapitálu třídy
Daň ze zisku po 3 letech investor (fyzická osoba)
0 %
Daň ze zisku fond
5 %
Investiční horizont
5 let +

Parametry podfondu

Název fondu:YDeal Funds SICAV a.s.
Typ fondu:Fond kvalifikovaných investorů
Podfond:YDeal Cars
ISIN třída A:CZ0008051810
Dozorový orgán:Česká národní banka
Obhospodařovatel:AMISTA investiční společnost, a.s.
Depozitář:CYRRUS a.s.
Auditor:AUDIT ONE s.r.o.
Výkonnostní odměna:30 % p. a. z růstu hodnoty Fondového kapitálu
Výše vstupního poplatku:maximálně 5 % z investované částky
Výše výstupního poplatku:50 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po
dobu kratší než 1 roky
30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po
dobu delší než 1 rok a kratší než 2 roky
5 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po
kratší než 3 roky
Syntetický ukazatel rizik (SRI):6 ze 7
Doporučená doba investice:5 let a déle
Minimální investice od:1 000 000 CZK

Zaměření podfondu

Náš přístup

 • Spolupracujeme se znalci, kteří mají desítky let zkušeností, rozpoznají unikátnost a potenciál růstu hodnoty.
 • Investiční vozy jsou pečlivě uloženy v zabezpečených prostorách s kontrolou teploty a vlhkosti.
 • Provádíme pravidelnou kontrolu a údržbu všech vozidel.
 • Při renovaci je cílem dostat vůz do stavu, kdy byl vyroben.

Investujeme

 • Vybíráme unikátní vozy se slavnou minulostí, vozy z limitovaných edic renomovaných značek (Ferrari, Lamborghini, Porsche).
 • Jsme schopni pružně realizovat výhodné obchody, které jsou individuálnímu investorovi v podstatě nedostupné.
 • Renovační záměr pečlivě promýšlíme a realizujeme pouze u vozů, kde investice dává smysl.

Jak investovat s YDeal Funds

I.

Ozvěte se nám

Spojit se můžeme emailem či telefonicky. Preferujeme však osobní setkání, které nám pomůže lépe poznat Vaše přání. Dotázat se nás můžete na cokoliv ve všech fázích spolupráce.
II.

Zeptejte se nás

Když Vám nebude cokoliv jasné, zeptejte se nás. Dodáme Vám informace, které Vám pomohou se rozhodnout.
III.

Rychlé zasmluvnění

Vše probíhá online a bezpečně. Prostřednictvím aplikace našeho distributora fondu, obchodníka s cennými papíry společností Cyrrus a.s., se stanete partnerem našeho fondu během pár minut.
IV.

Investice pod kontrolou

Prostřednictvím online aplikací správce fondu máte Vaše portfolio investic plně pod kontrolou. Pravidelně Vás budeme informovat o dění a výkonosti fondu. Všechny potřebné informace můžete sledovat v sekci Informace o fondu nebo v sekci Aktualit.
V.

Další investice

Rozhodnete-li se k dalším investicím, následný proces bude jednodušší. V této chvíli známe Vaše potřeby a investovat s námi můžete dále již od
50 000 Kč. Totéž pak platí pro klienty, kteří mají u Investiční společnosti Amista a.s. zainvestováno už více než 1 000 000 Kč.
VI.

Zpětný odkup a váš exit

Váš možný částečný nebo celkový výstup z fondu můžete provést kvartálně již od 50 000 Kč. Vystoupíte-li z fondu po 3 letech (36 měsíců) Vaší investice, splníte tím daňový časový test investora, Váš příjem podléhá nulové dani z příjmu, a zároveň Vám nebude účtován výstupní poplatek.

Dokumenty ke stažení

Často kladené otázky

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.

Výše výstupního poplatku

Při renovaci dochází k rozboru vozu na jednotlivé díly, očištění součástek a k nahrazení poškozených dílů novými kusy z autentických materiálů podle původního konstrukčního modelu.

Následný prodej vozu je v optimální podobě realizován na přehlídkách a classic cars akcích, bez aktivní inzerce. Při tlaku na rychlost realizace transakce by mohlo dojít ke snížení marže, negativní dopad mají také poplatky a provize aukčním a prodejním platformám.

Uvedené skutečnosti mají významný dopad na cenu, kterou lze realizovat při prodeji.

Výstupní poplatek je tedy koncipován následovně:

 • 50 % do 1 roku (vozidlo může být plně rozebrané, tudíž při požadavku na likviditu dochází k výraznému snížení prodejní ceny)

 • 30 % do 2 let (postupné sestavování vozu, prodej je ovlivněn tlakem na likviditu a poplatkem aukčního domu)

 • 5 % do 3 let (poplatek za aukční dům)

 • následně bez poplatku