Spolehlivé a výnosné projekty, které zajistí růst vašeho kapitálu

Objevte s námi investiční cesty k prosperitě.

Investice s Realitním podfondem YDeal

Prostřednictvím naší investiční strategie si klademe za cíl stabilní zhodnocení svěřeného kapitálu. Fondové financování považujeme za bezpečný a transparentní způsob investic.
+8 %
cílený výnos p.a.
RICS valuace
naše valuace je transparentní, vychází z tržních cen
3|7
rizikovost fondu SRI
1 mil. CZK
počáteční výše investice
5+ let
investiční horizont
0 %
daň ze zisku po 3 letech
Snadná správa portfolia
obchodník s cennými papíry
2022
založení fondu
Staňte se partnerem YDeal Funds a zhodnocujte své finance na poli nemovitostí.

Cílené zastoupení ve fondu

Proč s námi investovat?

Odborná analýza

Před pořízením projektu důkladně stresujeme jeho výkonnost a rizika. Projekty, které volíme a do portfolia pravidelně sledujeme z pohledu výkonu na výnos a jeho tržní ocenění. Náš tým se skládá z odborníků.

Spolehliví partneři

Nemovitosti, které pořizujeme, hodnotíme jak z pohledu vlastníka, tak z pohledu budoucích partnerů. Důležitá je pro nás dlouhodobost a potenciál oboru podnikání našich partnerů. Pro naše nájemníky vytváříme prostředí, která jim pomáhá růst.

Diverzifikace portfolia

Do portfolia volíme projekty se stabilním výnosem a s pořizovací hodnotou, která výrazně nepřevyšuje ostatní projekty v portfoliu fondu. Díky tomu jsme schopni pružně reagovat na výkyvy trhu i požadavky našich investičních partnerů.

Stabilní segment

Investiční strategií realitního podfondu YDeal jsou komerční výnosové nemovitosti se zaměřením na obchodní centra, retailové obchodní řetězce, logistické a výrobní haly. Důležitá je pro nás ekonomická stabilita našeho partnera, kterou nabízíme díky vhodné lokalitě, ve kterých se naše projekty nacházejí.

Profesionální správa

Společně se skupinou YD Capital nabízíme našim klientům profesionální správu svěřených investic a rozvoj projektů ve fondu, který přináší stabilní zhodnocení. Zázemí celé skupiny spolu s profesionálním týmem vytváří kvalitní finanční produkty na trhu investic, který se opírá o RICS valuace.

Dlouhodobé zasmluvnění

Při akvizici nebo později při výběru našich nájemníků uzavíráme férové nájemní smlouvy, u kterých klademe důraz na makroekonomické hrozby v podobě úrokových sazeb a inflace. Zásadní jsou pro nás silní partneři s dlouhodobým nájemním horizontem (WAULT).

Chcete být součásti YDeal Funds?

Naše projekty

Development

Cihelna Slavkov

Slavkov u Brna

Ve Slavkově u Brna už brzy přispějeme k rozvoji města novým business centrem. To pomůže lokálním podnikatelům s realizací jejich idejí o podnikání.
Komerční nemovitosti

OC Sokolov

Sokolov

Výnosová komerční nemovitost, nákupní park, je umístěna na okraji Sokolova s výbornou dostupností z města a dálnice D6.
Pronajímatelná plocha: 1 823 m²
Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.

Výše výstupního poplatku

Při renovaci dochází k rozboru vozu na jednotlivé díly, očištění součástek a k nahrazení poškozených dílů novými kusy z autentických materiálů podle původního konstrukčního modelu.

Následný prodej vozu je v optimální podobě realizován na přehlídkách a classic cars akcích, bez aktivní inzerce. Při tlaku na rychlost realizace transakce by mohlo dojít ke snížení marže, negativní dopad mají také poplatky a provize aukčním a prodejním platformám.

Uvedené skutečnosti mají významný dopad na cenu, kterou lze realizovat při prodeji.

Výstupní poplatek je tedy koncipován následovně:

  • 50 % do 1 roku (vozidlo může být plně rozebrané, tudíž při požadavku na likviditu dochází k výraznému snížení prodejní ceny)

  • 30 % do 2 let (postupné sestavování vozu, prodej je ovlivněn tlakem na likviditu a poplatkem aukčního domu)

  • 5 % do 3 let (poplatek za aukční dům)

  • následně bez poplatku