Sokolov

OC Sokolov

Nákupní park v Sokolově s výbornou dostupností pro zákazníky i dodavatele. Je součástí komerční zóny s hypermarketem Kaufland.
Projekt obchodního centra v Sokolově představuje novou akvizici do portfolia Realitního podfondu YDeal.

Nákupní park se nachází v Sokolově, městě s 22 000 obyvateli, v Karlovarském kraji. Projekt je součástí komerční zóny spolu s hypermarketem Kaufland a z druhé strany s čerpací stanicí OMV. Výhodou umístění projektu je i nedaleká prodejna Lidl. Komerční zóna se nachází přímo u dálnice D6, u jednoho ze dvou sjezdů do Sokolova.

OC Sokolov je pronajato ve 100 % dostupné nájemní plochy. Našimi partnery jsou čtyři stabilní nájemníci dlouhodobě působící na tuzemském trhu. Konkrétně jde o brandy SPORTISIMO, Dr. Max, dm drogerie a OKAY Elektro.

Budova byla zkolaudována v prosinci 2018 a k otevření obchodních jednotek došlo v únoru roku 2019.
Lokalita
Sokolov (Karlovarský kraj)
Stav
pronajato
Celková užitná plocha
1 823 m²
WAULT
4 roky (s opcí na 10 let)
Obsazenost
100 %
Počet parkovacích míst
34
Rok realizace
2019
Typ ocenění
soudním znalcem a RICS valuací
 m²
rozloha území
obchodní jednotky
 %
obsazenost
parkovacích míst
Galerie
Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.

Výše výstupního poplatku

Při renovaci dochází k rozboru vozu na jednotlivé díly, očištění součástek a k nahrazení poškozených dílů novými kusy z autentických materiálů podle původního konstrukčního modelu.

Následný prodej vozu je v optimální podobě realizován na přehlídkách a classic cars akcích, bez aktivní inzerce. Při tlaku na rychlost realizace transakce by mohlo dojít ke snížení marže, negativní dopad mají také poplatky a provize aukčním a prodejním platformám.

Uvedené skutečnosti mají významný dopad na cenu, kterou lze realizovat při prodeji.

Výstupní poplatek je tedy koncipován následovně:

  • 50 % do 1 roku (vozidlo může být plně rozebrané, tudíž při požadavku na likviditu dochází k výraznému snížení prodejní ceny)

  • 30 % do 2 let (postupné sestavování vozu, prodej je ovlivněn tlakem na likviditu a poplatkem aukčního domu)

  • 5 % do 3 let (poplatek za aukční dům)

  • následně bez poplatku