Dění ve skupině

Zveřejnili jsme nový report: Co vše jsme stihli za období 2Q 2023?

/ Dokončili jsme akvizici souboru pozemků Cihelna Slavkov

/ Navazujeme novou obchodní spolupráci s CYRRUS

/ Máme nový web i vizuální identitu

Vážení investoři, rádi bychom vám představili nový report nabitý novinkami nejen z dění YDeal Funds SICAV.

V úvodu najdete manažerský komentář investičního analytika YDeal Funds SICAV Davida Zabadala, který vám přiblíží akvizici Cihelna Slavkov, zahájení prací na možnosti investic v eurech i formující se spolupráci s obchodním partnerem CYRRUS.

S globálním stratégem Romanem Chlupatým pak budete moci nahlédnout na dynamický vývoj druhé největší ekonomiky světa. Proč v Číně rapidně stoupá nezaměstnanost a jak to ovlivní náš trh?

Přečtěte si nový report YDeal Funds SICAV.

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.