Dění ve skupině

Zjistěte novinky z trhů i našeho fondu pro kvalifikované investory YDeal Funds v novém reportu

/ Založili jsme Eurovou třídu investičních akcií.

/ YDeal cars: Připravujeme nový podfond pro alternativní investice.

/ Čeká nás supervolební rok 2024, stane se okamžikem historického zlomu?

Vážení investoři, rádi bychom vám představili nový report nabitý novinkami nejen z dění YDeal Funds SICAV. Co v něm najdete?

Investiční analytik & portfolio manažer YD Capital a.s. David Zabadal vám přiblíží náš vznikající podfond pro alternativní investice YDeal cars, nově založenou eurovou třídu investičních akcií i aktuální vývoj ekonomické situace.

S globálním stratégem Romanem Chlupatým pak nahlédneme na supervolební rok 2024, který se může stát okamžikem historického zlomu. Jak zahýbe s demokracií i trhy nejen napříč Evropou?

Více se dočtete v novém reportu zde.

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.