Projekty

YDeal Fond – investice, na kterou si můžete sáhnout

Našim klientům nabízíme unikátní strategii, prostřednictvím které se mohou účastnit dynamického růstu nejen domácího nemovitostního trhu.

Nově vzniklý realitní fond je vhodný pro klienty, kteří hledají dlouhodobé a stabilní zhodnocení investovaných prostředků. Jeho cílem je dosahovat stabilního zhodnocování aktiv na úrovni vývoje příslušných trhů prostřednictvím investování především do nemovitostních a developerských projektů.


Česká investice, české projekty

Zaměřujeme se především na lokální projekty v rámci České republiky a díky tomu tak podporujeme i místní ekonomiku. Investujte s námi tam, kde svou investici uvidíte reálně růst – do našich projektů.


Investiční strategie
Investiční strategie fondu je založena na 3 typech projektů, které zajišťují dostatečnou diverzifikaci.

 • Výnosový typ nemovitosti zajišťující stabilitu výnosnosti fondu při omezeném riziku investice (zastoupení ve fondu 50 %).
 • Development přinášející větší výnos než výnosový typ projektů, avšak s vyšším rizikem (zastoupení ve fondu 40 %).
 • Projekty spekulativního charakteru doplňující strategii fondu o projekty s vysokým výnosem a kratším investičním horizontem (zastoupení ve fondu 10 %).
 • Proč investovat do YDeal Fondu?
 • Naše investiční strategie zajišťuje nadprůměrný výnos.
 • Investice do realit jsou vhodnou ochranou vašich prostředků před inflací.
 • Fond spravuje náš profesionální tým zkušených odborníků ve spolupráci se skupinou YD Capital.
 • Daňové výhody – fond daní 5% sazbou a pokud investor splní daňový test, neplatí již daň ze zisku (doba držení investičních akcií je 3 roky a více).
 • Bezpečnost investice – silná regulatorní ochrana investora – majetek fondu je uložen u depozitáře a hospodaření podléhá ČNB.
 • Likvidita investice – investor má možnost kdykoli navýšit investovanou částku, nebo z investice vystoupit.
 • Přiklad projektu – Montessori škola a školka
 • Budova ve Frýdku-Místku s užitnou plochou 1 740 m² s okolními pozemky o rozloze 3 300 m².
 • Unikátní projekt, který v rámci regionu nemá konkurenci.
 • Příležitost developmentu na objektu – možnost změny účelu budovy i její přestavby.
 • Investiční horizont 5 let a více.
 • Investiční náročnost je do 35 mil. CZK – očekávaný výnos přesáhne 7 %.
 • Roční nájemné v roce 2022 přesáhne 2,5 mil. CZK.
 • Aktuální kapacita je 120 dětí plus 50 dětí ve školce s dalším rozšířením kapacity o cca dalších 55 dětí.
Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.