Projekty

Připravujeme akvizici výnosové nemovitosti ve Frýdku-Místku

Do našeho portfolia jsme se rozhodli zařadit nový realitní projekt, na jehož vložení do fondu právě pracujeme.

Budova ve Frýdku-Místku, která je plně obsazena Montessori školou a školkou, je výnosovým typem nemovitosti, který investorům poskytne stabilní a atraktivní výnos. Dokončení transakce je plánováno na první čtvrtletí roku 2023. 

Budova, ve které sídlí Montessori škola a školka, se nachází v poklidné části města Frýdek-Místek. Jedná se o ucelený komplexní areál s užitnou plochou více než 1 700 m2 a pozemkem o rozloze 3 300 m2. V rámci města jde o klidnou a lukrativní oblast, která spojuje výhody města s klidem venkova. Značným benefitem je rozsáhlý pozemek, který nabízí zajímavý potenciál pro rozšíření budovy i okolní vybavenosti.

Akviziční cena projektu: 35 000 000 Kč

Obsazenost: 100 %

Orientační výnos: 7 % p.a.

Ideální doba investice: 5 let

Autor: Josef Novotný

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.