Projekty

Připravujeme akvizici souboru pozemků v atraktivní lokalitě Slavkov u Brna

Jedním z projektů, do kterého YDeal Fond investuje první finanční prostředky, je soubor pozemků v lukrativní oblasti Slavkov u Brna.

Z pohledu fondu se jedná o výjimečnou investiční příležitost, která investorům poskytne možnost dlouhodobého zhodnocení finančních prostředků. Termín dokončení transakce je plánován na konec prvního čtvrtletí roku 2023.

Konkrétně se jedná o pozemky v rámci projektu Cihelna Slavkov, které se nacházejí na východním okraji města Slavkov u Brna. Vzhledem k dobré dostupnosti významné dopravní infrastruktury jsou pozemky vhodné primárně ke komerční zástavbě. Právě dobrá dopravní dostupnost dělá z této lokality jedinečnou investiční příležitost. Projekt výstavby komerčních nemovitostí bude rozdělen do několika fází, z čehož první dvě fáze (A1 a A2) by měly být dokončeny do dvou let od získání stavebního povolení. V okolí navíc v současné není dostupná další podobně atraktivní lokalita poskytující takto vhodnou investiční příležitost.

V rámci projektu výstavby obchodně-průmyslového areálu aktuálně probíhají pokročilé projekční práce. 

Orientační výnos: 15–20 % p. a.

Ideální doba investice: 5 let

Autor: Josef Novotný

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.