Propojujeme vybrané
společnosti a profesionály

Skupina YD & YDeal Funds

Spojujeme svět investic se světem nemovitostního trhu
www.ydc.cz
Společně se skupinou YD Capital a.s. nabízíme našim klientům možnost podílet se na zhodnocování svěřeného kapitálu prostřednictvím fondu pro kvalifikované investory (FKI) YDeal Funds SICAV a.s. a jeho podfondů. Finanční stabilita a odbornost je pro celou skupiny YD nejdůležitějším stavebním kamenem úspěchu.

Orientujeme se na komerční nemovitosti se stabilním výnosem, spolehlivými nájemníky a dlouhodobými nájemními smlouvami. U developerských projektů klademe důraz na výběr lukrativních lokalit, přesnou finanční analýzu a analýzu proveditelnosti s jasně daným exitem.

Projekty vyhledáváme hlavně v okresních městech České republiky a okolních státech patřících do zemí EU.
Se skupinou YD Capital patříme mezi významné hráče na poli investic, developerského a realitního trhu.
roky na trhu
zainvestovaných projektů
+
členů týmu
milionů tržní hodnota aktiv
zákazníků ve skupině YD
DISCLAIMER: Výše uvedená data se týkají výsledků majetkového propojení holdingu YD Capital a.s. a nejsou tedy ukazatelem možných budoucích zhodnocení podfondů YDeal Funds SICAV a.s.

Spojujeme renomované odborníky

Důležitá je pro nás stabilita, bezpečí a dlouhodobý kontinuální růst. Proto společně se širokým spektrem odborníků a analytiků neustále sledujeme situaci na trhu a přehodnocujeme každý krok v kterékoli oblasti našeho působení, prostřednictvím vedení:
 • investiční strategie, poradenství a analýzy
 • investiční příležitosti a jejich vyhodnocení
 • správa a údržba nemovitostí
 • projektové řízení a dohled
 • developerská činnost na klíč
 • podpora finančního řízení a vypořádání
 • správa portfolia nájemců
 • PR & marketingová komunikace s obchodními partnery
 • administrativní správa a management
 • profesionální spolupráce s renomovanými bankami při financování projektů
Máte zájem vstoupit do YDeal Funds?

Naši lidé

K našim lidem přistupujeme lidsky a s pochopením. Do našeho týmu vybíráme odborníky ze světa investic a nemovitostí. Zkušenosti, píli a odhodlání vnímáme jako zásadní a klíčové předpoklady.

Pavel Rydzyk

Zakladatel fondu
Předseda představenstva YD Capital a.s.

Lubomír Pecl

Ředitel
YD Real Estate

Luboš Urban

Obchodní ředitel YD Capital

Aleš Filipenský

Ředitel akvizic
Člen investiční komise

Jiří Juránek

Ředitel
marketingu

David Zabadal

Portfolio manager
Člen investiční komise

Ondřej Holický

Business Development Manager

Miroslav Horák

Manažer
externí distribuce

Projekty ze skupiny YD Capital

Připravujeme

Cihelna Slavkov

Slavkov u Brna

Ve Slavkově u Brna už brzy přispějeme k rozvoji města novým business centrem. To pomůže lokálním podnikatelům s realizací jejich idejí o podnikání.
Připravujeme

Polyfunkční dům Milada

Brno

V centru Brna v ulici Milady Horákové číslo 17 a 19 dáváme zchátralému bytovému domu i městu novou hodnotu ve formě komerčních a bytových prostor.
Připravujeme

Resort Miris Garden

Chorvatsko

Přímo u Jaderského moře na hranici národního parku vznikne dokonalá oáza s luxusními apartmány a privátními vilami i s kvalitními službami.
Připravujeme

Apartina

Rtina, Chorvatsko

Nikdy nekončící dovolenou nabízejí do posledního detailu promyšlené apartmány, do jejichž „vybavení“ patří i výhled na impozantní jadranský horizont.
Připravujeme

Vilabyty

Bučovice

Náš druhý projekt v bezprostřední blízkosti Brna v podobě komfortního bydlení v bytě a absolutního soukromí aktuálně dostává své hmatatelné kontury.
Připravujeme

Rodinné domy

Úvaly u Prahy

Nová lukrativní čtvrť splní až 28 rodinám sny o idylickém bydlení se soukromím na poklidném místě v dojezdové vzdálenosti do Prahy.
Pronajato / provozujeme

Na Poříčí 17

Praha 1

Exkluzivní komerční budova v srdci Prahy nabízí luxusní kanceláře s množstvím zajímavých nájemníků.
Pronajato / provozujeme

Ovocný trh 11

Praha 1

V samém centru Prahy stojí také naše další historická budova s mimořádným potenciálem, který v blízké budoucnosti plně využijeme.
Pronajato / provozujeme

Penny market

Pardubice

Komerční objekt s obchodními prostory, jejichž spolehlivým nájemcem je Penny market.
Pronajato / provozujeme

Areál Slavkov

Slavkov u Brna

Multifunkční areál prochází druhou fází developmentu, která rozvine nejen nemovitost samotnou, ale i její okolní život.
Pronajato / provozujeme

Montessorri škola

Frýdek-Místek

Unikátní projekt vzdělávání budoucích generací je v rámci svého regionu tou nejlepší investicí i po nehmatatelné stránce.
V prodeji

Domy pod Pálavou

Klentnice

Residenční projekt Domy pod Pálavou nabízí luxusní bydlení v prostorných bytech přímo v srdci Pálavy.
Realizováno

Residence Auerswaldova

Brno

Bytový dům residence Auerswaldova nabízí moderní městské bydlení v širším centru Brna.
Realizováno

Residence Zahradní město

Bučovice

Unikátně koncipované projekt spojuje moderní bydlení ve městě s benefity poklidného života v blízkosti přírody.

Věříme ve zkušenosti našeho týmu

Vítejte v YDeal Funds SICAV a.s., partnerovi YD Capital a.s., který se zaměřuje na investice, developerské projekty a komerční nemovitosti. Naše vášeň je výběr projektů s optimálním poměrem rizika a výnosu. Stabilita, bezpečnost a trvalý růst jsou našimi klíčovými hodnotami. Při rozhodování pečlivě promýšlíme, jak jednotlivé projekty ovlivní výsledky a pravidelně vyhodnocujeme jejich dopady na výkonnost našeho fondu. S námi se můžete spolehnout na komplexní péči o vaše investice.
Pavel Rydzyk
zakladatel fondu
Předseda představenstva YD Capital a.s.
Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.

Výše výstupního poplatku

Při renovaci dochází k rozboru vozu na jednotlivé díly, očištění součástek a k nahrazení poškozených dílů novými kusy z autentických materiálů podle původního konstrukčního modelu.

Následný prodej vozu je v optimální podobě realizován na přehlídkách a classic cars akcích, bez aktivní inzerce. Při tlaku na rychlost realizace transakce by mohlo dojít ke snížení marže, negativní dopad mají také poplatky a provize aukčním a prodejním platformám.

Uvedené skutečnosti mají významný dopad na cenu, kterou lze realizovat při prodeji.

Výstupní poplatek je tedy koncipován následovně:

 • 50 % do 1 roku (vozidlo může být plně rozebrané, tudíž při požadavku na likviditu dochází k výraznému snížení prodejní ceny)

 • 30 % do 2 let (postupné sestavování vozu, prodej je ovlivněn tlakem na likviditu a poplatkem aukčního domu)

 • 5 % do 3 let (poplatek za aukční dům)

 • následně bez poplatku