Projekty

Nově v portfoliu YDeal Funds: Obchodní centrum Sokolov přináší stabilní investiční příležitost

YDeal Funds s radostí oznamuje přidání atraktivního projektu do svého investičního portfolia – Obchodního centra Sokolov. Tato moderní komerční nemovitost se stala součástí našeho Realitního podfondu YDeal jako strategická investice, která kombinuje skvělou lokalitu s kvalitními nájemními vztahy a plnou obsazeností.

Obchodní centrum se může pochlubit výbornou dopravní dostupností, nachází se na okraji města Sokolov v Karlovarském kraji, přímo u dálnice D6 a nedaleko dalších významných komerčních zařízení jako je hypermarket Kaufland a prodejna Lidl. Tato lokalita zajišťuje stálý přísun zákazníků a viditelnost pro všechny nájemce.

Obchodní centrum Sokolov, s užitnou plochou 1,823 m² a 34 parkovacími místy, bylo otevřeno v únoru 2019. Mezi nájemce patří zákazníky dobře vnímané společnosti jako Sportisimo, Dr. Max nebo dm drogerie, přínášející místním zákazníkům oblíbené produkty a realitnímu podfondu kvalitní obchodní partnery.

Klíčové vlastnosti Obchodního centra Sokolov:

  • Lokalita: Sokolov, Karlovarský kraj
  • Užitná plocha: 1,823 m²
  • Obsazenost: 100 % nájemní plochy
  • Počet parkovacích míst: 34
  • Rok realizace: 2019
  • Nájemci: Sportisimo, Dr. Max, dm drogerie, OKAY Elektro

Výhodou tohoto projektu je plná obsazenost s dlouhodobými nájemními smlouvami, což přináší stabilitu a předvídatelnost cash flow. Aktuální WAULT (Weighted Average Unexpired Lease Term) činí 4 roky s opcí na prodloužení na 10 let, což zaručuje dlouhodobý příjem pro naše investory.

Projekt byl oficiálně otevřen v únoru 2019 po kolaudaci v prosinci předchozího roku. Od té doby se stal důležitým centrem pro nákupy a služby v regionu, což potvrzují i jeho nájemci, kteří jsou známými a etablovanými značkami na českém trhu.

Obchodní centrum Sokolov představuje významný milník v rozvoji našeho portfolia a důkaz našeho závazku poskytovat našim investorům kvalitní investiční příležitosti. Věříme, že tento projekt přinese hodnotu nejen našim investorům, ale také komunitě Sokolova a jeho okolí.

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.