Projekty

Nová akvizice v Pardubicích naplňuje strategii komerčních výnosových nemovitostí

Realitní podfond YDeal v červnu pořídil 100% podíl v SPV společnosti, která vlastní obchodní zónu v Pardubicích. Komerční výnosová nemovitost v atraktivní čtvrti Pardubičky je od letošního května plně obsazena. Strategickou pozici zaujímá hlavní nájemce Penny Market, přidružené obchodní prostory obsadil nájemce MultiScan Pharma. Nemovitost je tak plně obsazena a díky dlouhodobým nájemním smlouvám přináší stabilní výnosy.

Nový komerční objekt s obchodními prostory, který byl zkolaudován minulý rok, je situován v rekonstruovaném městském brownfieldu v areálu bývalé Tesly v Pardubicích, kde vznikla nová moderní obytná čtvrť. Ta se může pochlubit ideálním umístěním v blízkosti železničního spojení a fakultní nemocnice a vynikajícím dopravním spojením do centra města. Moderní design budovy se zelenou střechou, dostatečným počtem parkovacích míst a novou infrastrukturou podtrhují charakter tohoto projektu. Celková pronajímatelná plocha činí 1 396 m², k tomu je k dispozici 2 586 m² krytých parkovacích ploch. Obchodní budova se supermarketem v prvním patře nabízí 54 parkovacích míst, nájemce MultiScan Pharma disponuje krytým parkováním pro 94 vozidel.

Klíčové vlastnosti obchodního centra Nová Tesla:

  • Lokalita: Pardubice, Pardubický kraj
  • Užitná plocha: 1 396 m²
  • Obsazenost: 100 % nájemní plochy
  • Počet veřejných parkovacích míst: 54
  • Rok realizace: 2023
  • Nájemci: PENNY Market, MultiScan Pharma
Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.