Dění ve skupině

Klientský YDeální večer v galerii DOX nastavil novou laťku!

Podstata úspěchu tkví v neustálém zlepšování se. A to stejné platí i pro naše eventy. Zatímco jsme náš jarní YDeální večer v brněnském Maximus Resort Hotel drželi v obvyklém stylu, pražská akce v krásném prostředí DOXu měla o něco zajímavější atmosféru. Pojďte si s námi připomenout, jak celý večer probíhal.

Celkově jsme zkrátili program i trvání jednotlivých přednášek a panelů. A obvyklé formálnější prostředí jsme vyměnili za galerii současného umění v pražských Holešovicích, která doslova praskala ve švech. Přivítali jsme na 140 našich klientů a partnerů.

Večerem nás provedla ostřílená moderátorka Markéta Bidrmanová z podcastu Ve vatě a v programu se objevily i další významné osobnosti. Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer hovořil o krizi jako příležitosti, analytik a majitel společnosti Comsense Analytics Ondřej Záruba klientům představil výnosové nemovitosti na Praze 1 a ve Švýcarsku. A s Matějem Cihelkou jsme se podívali na téma valuace nemovitostí a její přínos pro strategické investování.

V panelové diskusi na téma YDeálních příležitostí své znalosti sdíleli Pavel Rydzyk, Anna Píchová, Matěj Cihelka a Ondřej Záruba. Ti v otázkách reagovali na aktuální situaci na investičním a realitním trhu a diskutovali o příležitostech, které současná doba přináší. Vrcholem večera bylo oficiální představení našeho nového fondu YDeal Cars z úst předsedy představenstva Pavla Rydzyka, který tak uvedl náš další krok směrem k inovativním investičním příležitostem.

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.