Slavkov u Brna

Cihelna Slavkov

Ve Slavkově u Brna už brzy přispějeme k rozvoji města novým business centrem. To pomůže lokálním podnikatelům s realizací jejich idejí o podnikání.
V mimořádně vyhledávaném a lukrativním Slavkově u Brna se již rýsuje developerský projekt realizovaný ve spolupráci se společností YD Real Estate s.r.o., ležící na pozemcích jejichž celková plocha přesahuje 110 000 m².

V novém business centru naleznou obchodní prostory podnikatelé různého zaměření, od maloobchodu až po velkoobchod, lehkou výrobu, skladování či logistiku.

Projekt je rozdělen do dvou etap o celkové ploše více jak 13 hektarů. V 1. etapě plánujeme vybudovat 10 halových objektů a při vjezdu do areálu dominantní administrativní budovu o celkové zastavěné ploše 11 950 m². Předpoklad zahájení realizace 1. etapy je v první polovině roku 2024.

Ve 2. etapě počítáme s výrobními a skladovacími halami a administrativními budovami o celkové zastavěné ploše 26 575 m².
Lokalita
Slavkov u Brna
Realizace projektu do
I. etapa – 2026
Stav
v přípravě
Rozloha území
110 000 m²
Zastavěná plocha
12 000 m²
Skladovacích a administrativních budov
11
Předpoklad dokončení I. etapy
2026
Architekt
Studio K4
Strategický partner
YD Real Estate s.r.o.
Pipeline projektu
4/2023
akvizice projektu
5/2023
registrace územní studie
5/2023
EIA Etapa A
5/2023
žádosti o stavební povolení etapy A (DTI, haly)
10/2023
DTI a okružní křižovatka – povolení sloučeného DUR/DSP vč. právní moci
3/2024
Etapa A.1 a A.2 Haly a terminál – povolení sloučeného DUR/DSP vč. právní moci
rozloha území
v m²
zastavěná plocha
v m²
sklady
a administrativa
předpoklad
dokončení I. etapy
Galerie
Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.

Výše výstupního poplatku

Při renovaci dochází k rozboru vozu na jednotlivé díly, očištění součástek a k nahrazení poškozených dílů novými kusy z autentických materiálů podle původního konstrukčního modelu.

Následný prodej vozu je v optimální podobě realizován na přehlídkách a classic cars akcích, bez aktivní inzerce. Při tlaku na rychlost realizace transakce by mohlo dojít ke snížení marže, negativní dopad mají také poplatky a provize aukčním a prodejním platformám.

Uvedené skutečnosti mají významný dopad na cenu, kterou lze realizovat při prodeji.

Výstupní poplatek je tedy koncipován následovně:

  • 50 % do 1 roku (vozidlo může být plně rozebrané, tudíž při požadavku na likviditu dochází k výraznému snížení prodejní ceny)

  • 30 % do 2 let (postupné sestavování vozu, prodej je ovlivněn tlakem na likviditu a poplatkem aukčního domu)

  • 5 % do 3 let (poplatek za aukční dům)

  • následně bez poplatku