Dění ve skupině

Pavel Rydzyk pro magazín Estate: „Příležitosti jsou v energetice i nemovitostech”

„Naši klienti preferují stabilní investice, jako jsou nemovitosti v dobrých lokalitách. Celý náš byznys je postaven hlavně na dobrých a dlouhodobých vztazích. Spolupracujeme s klienty již několik let a díky tomu si navzájem věříme.
Stejnou důvěru si budujeme u klientů nových. Nakonec důvěra je jednou z našich klíčových hodnot,” říká předseda představenstva společnosti YD Capital Pavel Rydzyk. Přečtěte si, co dalšího Pavel prozradil v rozhovoru pro magazín Estate o současné situaci na investičním trhu, ale i investorech, kteří se na něm pohybují a co by jim on sám doporučil.

Už skoro dva roky žijeme v době, jakou za posledních deset let nepamatujeme. Poměry na finančním trhu výrazně změnil boj s inflací prostřednictvím vysokých úrokových sazeb. Jak to ovlivňuje současný trh na poli investic?
Na investice se dívám subjektivně. Mohu hovořit třeba z pozice investorů, kteří s námi spolupracují v YD Capital. Naši klienti patří do střední a vyšší třidy v Česku. Jsou to zpravidla klienti, kteří správu svého majetku do velké míry svěřují bankám. My jsme aktivní na poli private equity s tím, že k nám klienti směřují menší část svého majetku. V bankách mají peníze a zpravidla fondové investice, které drží roky. Stejně jako s námi mají s bankami dlouhodobý vztah. Dnes větší orientaci klientů na bankovní produkty samozřejmě ovlivňuje prostředí vysokých úrokových sazeb. Pro klienta, který se ve světě investic detailně neorientuje, je tento stav velmi klidnou řekou.

Co vašim investorům nabízíte?
Naši klienti s námi vstupují do vybraných projektů. Věnujeme se aktivitám, které jsou nezbytné pro většinu lidí. Což jsou vybrané segmenty nemovitostí a energetika.

Energetika nyní prochází velmi turbulentním, možná až krizovým vývojem. Je to opravdu vhodná oblast pro investice?
V energetice neprocházíme nějakou zásadní krizí, je to jen několik dílčích vyvrcholení, řekněme několik dílčích krizí, které se zajímavě prolínají. Osobně v tom spatřuji obrovskou příležitost. Z historického hlediska každá taková situace měla své poražené a své vítěze. Je důležité sázet na věci, které jsou podložené. Totéž platí v současné době i pro reality. Na trhu s realitami existuje několik dílčích segmentů a důležité jsou opravdu jen tři klíčové faktory. Těmi jsou lokalita, lokalita a lokalita. Spolupracujeme s významnými zahraničními společnostmi, které auditují naše projekty a dlouhodobě nám dávají za pravdu.

Kdo je typickým klientem YD Capital?
Naši klienti s námi většinou investují jednotky milionů korun, přičemž v jiných finančních instrumentech mají desítky milionů korun. Tyto klienty považujeme za vhodné pro spolupráci a snažíme se je co nejlépe obsloužit. Náš průměrný investor je úspěšný podnikatel v České republice, který je často velmi fixován na bankovní systém a bojí se investovat do zahraničí.

Vidíte rozdíl mezi drobnými investory a těmi velkými, tzv. kvalifikovanými?
Často se setkáváme s tím, že retailoví investoři se chovají nepředvídatelně a bývají více emočně ovlivnění krizí nebo tím, co si mohou přečíst v médiích. Snažíme se je edukovat a pomáhat jim jejich obavy překonat. V poslední době jsme ovšem zaznamenali nárůst aktivit investorů, kteří jsou odvážní a chtějí investovat i v době krize. V ideálním případě investují třeba do konkrétního projektu v určité lokalitě, například v Praze. Většina našich investorů investuje převážně v korunách, menší část v eurech. Drobní investoři v Česku investují v korunách v podstatě všichni.

Jsou investoři stále naladěni vkládat své peníze do nemovitostí?
Úspěšní podnikatelé, kteří už nedokážou své peníze dále zhodnocovat ve svém byznysu, hledají jiné způsoby, jak vydělané prostředky využít, a proto mají často větší část svého portfolia v nemovitostech. V průměru až 24 procent. Investoři jsou ochotni jít do takové investice, protože vidí potenciál výnosů. Neodradí je ani riziko, že výnosy nakonec mohou být nižší, než očekáváme. Letošní rok by mohl být pro některé projekty opravdu zajímavý, což může být pro investory dobrá příležitost. Naši klienti chtějí investovat do aktiv a projektů, které jsou pochopitelné selským rozumem. To znamená, že jsou ochotni investovat do nemovitostí v žádaných lokalitách, jako jsou Praha nebo Brno, nebo do jiných projektů, které se jim zdají rozumné a stabilní.

Jakých zásad by se investoři měli držet?
Drobní investoři se mohou inspirovat nejen podnikateli, ale i úspěšnými investory. Důležité je nepřeceňovat zprávy a titulky v médiích a držet se své investiční strategie. Titulky nemají často ani z desetiny takový fundamentální základ jako strategie daného investora. I tak se jimi někteří nechávají ovlivnit a strategii zbytečně mění. Úspěšní investoři nejsou úspěšní pouze v podnikání, ale také v rozhodování o investicích. Je důležité si dát práci a získat maximum informací, aby investor nedělal zbrklá rozhodnutí. Vlastní analýza je klíčová, aby zjistili, kdo za investicí stojí a jak důvěryhodným partnerem je. Kvalitně postavený instrument může být vhodný i pro klienty s nižší tolerancí k riziku, ale vždy je třeba zkontrolovat, zda splňuje úvěrové podmínky (tzv. kovenanty) či jiné požadavky.

Jsou investoři v tomto období opatrnější?
Lidé dnes investují zejména v oblastech, ve kterých se cítí pohodlně a dobře jim rozumějí. Pokud má někdo vlastní byznys, tak investuje do něj, protože v něm vidí příležitost. S takovými klienty dlouhodobě spolupracujeme a diskutujeme s nimi o jejich majetku. Naše investiční strategie zůstává v zásadě stejná, zejména díky tomu, že v nemovitostních segmentech, kterým se věnujeme, máme robustní know-how. Můžeme nakoupit konkrétní nemovitosti, včetně parcel či budov, které jsou rozdělené mezi více majitelů. My si to odpracujeme a zvyšujeme přidanou hodnotu. Naši klienti preferují stabilní investice, jako jsou nemovitosti v dobrých lokalitách. Celý náš byznys je postaven hlavně na dobrých a dlouhodobých vztazích. Spolupracujeme s klienty již několik let a díky tomu si navzájem věříme. Stejnou důvěru si budujeme u klientů nových. Nakonec důvěra je jednou z našich klíčových hodnot.

Projevuje se to i ve vzájemné komunikaci?
Ve vzájemné komunikaci nefungujeme jako v korporátu, kde vlastně zástupce firmy chodí někomu jen referovat: o tolik nám hodnota investice vzrostla, o tolik klesla. Mám zkušenosti v oblasti nemovitostí, kde potkávám lidi s velkým kapitálem. Je zajímavé, jakým způsobem přistupují k investicím a jak se chovají. V poslední době se snižuje počet klientů, kteří investují menší částky, a naopak přibývá klientů, kteří chtějí investovat desítky milionů korun či více. Je dobré využít příležitostí, které se tím naskytují.

Kde vznikají?
Nemovitostní trh je bezesporu takovou příležitostí. Je důležité najít si správný segment a někoho, komu věříte a kdo vás v minulosti nezklamal. Nemovitostní trh má obrovský potenciál a v nadcházejících letech může být velmi zajímavý. V některých segmentech se dá dokonce letos velmi dobře nakupovat, ale je třeba mít na paměti, že pořád platí – cash is king.

Zajímá domácí investory více investování v Česku, nebo se poohlížejí po příležitostech i v zahraničí?
Pokud jde o investování do fondů západní Evropy, jsou někteří lidé skeptičtí a více preferují investice v České republice, zejména ve vybraných lokalitách. Tuto strategii lze přirovnat ke stavbě domu na kvalitním pozemku v centru města – investice se vyplatí více, než když stavíte dům na okraji města. Například Praha 1 nebo kvalitní pozemky v určitých lokalitách mohou být zajímavé investice, protože mají vynikající dopravní dostupnost. Takové investice mohou mít výnosy až několik set procent za rok. Chce to ale trpělivost, protože na takových projektech se pracuje několik let.

Čím by se investoři při výběru investičních nástrojů měli řídit?
Má poslední rada pro investory je, aby se snažili získat co nejvíce informací o investicích. Tímto způsobem mohou najít kvalitní investiční nástroje, které jsou přizpůsobené jejich investičnímu profilu a rizikovému apetitu. Také se by se měli ujistit, že si dobře promysleli své cíle a toleranci k riziku. Prostě by se měli ptát, ptát a zase ptát.

Zdroj: Magazín Estate

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.