Dění ve skupině

„Naši klienti přesně vědí, kam směřují jejich investované finance,“ popisuje Pavel Rydzyk v rozhovoru pro Dluhopisář.cz

V rozhovoru s Martinem Dočekalem, zakladatelem portálu Dluhopisář.cz, odpovídal předseda představenstva YD Capital Pavel Rydzyk:

„Impulsem pro vlastní start YD Capital byla vlastně nespokojenost. Nespokojenost s některými smluvními partnery v mém bývalém působišti. Po čase jsem vnímal, že se naše představy a subjektivní vize, kupříkladu o tom, jak a kam vynakládat kapitál z hlediska nás jakožto zprostředkovatelů, diametrálně rozcházejí. Navíc jsem začal upozorňovat na špatnou strukturu financí, respektive likviditu majetku,“ popisuje Rydzyk.

„Většinou člověk zakládá společnost, protože má zaručeně ten nejlepší nápad a hledá finance na jeho realizaci. V tom se YD odlišuje od ostatních firem, protože my jsme na začátku stáli v opačné pozici. Naši klienti nám dávali k dispozici nižší jednotky miliard ročně a my jsme přemýšleli, kam je umisťovat. To vedlo k založení holdingu YD Capital, který si dával za cíl, abychom my i naši klienti věděli, do čeho směřují peníze,“ dodává.

V rozhovoru se dozvíte také více o našem začínajícím fondu kvalifikovaných investorů YDeal Funds. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.