Kontakty

Kde nás najdete
Pobočka Praha
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Nové Město
Pobočka Brno
Campus Science Park
Palachovo náměstí 797/4
625 00 Brno - Starý Lískovec

Kontakty

Kde nás najdete
YDeal Funds SICAV a.s.
Fond kvalifikovaných investorů
Sídlo společnosti
Na Poříčí 1071/17,
110 00 Praha 1 - Nové Město
Česká republika
IČO
14175738
Datová schránka
itk8hva
Společnost vedená pod spisovou značkou B 27023 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo fondu
Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Pobočka Praha
Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Nové Město
+420 731 885 556
Pobočka Brno
Campus Science Park, Palachovo náměstí 797/4, 625 00 Brno - Starý Lískovec
+420 731 885 556

Kontakt pro investory

Investovat s námi můžete i prostřednictvím našich přímých obchodních partnerů.
Czech Investment Services s.r.o.
Investiční zprostředkovatel
Fügnerova 818/8
702 00 Ostrava-Přívoz
Česká republika

Web: cz-in.cz

CYRRUS, a.s.
Obchodník s cennými papíry
Veveří 3163/111
616 00 Brno-Žabovřesky
Česká republika

Kontaktní formulář

Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Chcete pravidelně dostávat informace ze skupiny YD?
Zanechejte nám Váš e-mail.
Souhlas se zpracováním osobních údajů*
Souhlas se zasíláním novinek
Disclaimer

YDeal Funds SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), do nějž mohou investovat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu ust. § 272 ZISIF.

Očekávaná ani minulá výkonnost fondu není ukazatelem ani zárukou výše budoucích výnosů a správce tímto upozorňuje, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Kolektivní investování je spojeno s rizikem snížení hodnoty investice včetně její ztráty. Investice do fondu je dlouhodobá a není tedy určena ke krátkodobé spekulaci.

Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoliv investičního rozhodnutí se podrobně seznámit s veřejně dostupnými informacemi, riziky a investičními cíli fondu uvedenými ve STATUTU FONDU, STATUTU PODFONDU a ve shrnutí KLIČOVÝCH INFORMACÍ (KID, které jsou k dispozici na internetových stránkách obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s.), kde naleznete shrnutí všech důležitých informací. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy konkrétního investičního nástroje, ekonomické situace na trhu, investiční strategie fondu a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů a dalších rizik.

partner skupiny
YD Capital
Copyright © 2024 YDeal Funds SICAV, a.s.
Provozovatelem stránek je YDeal Funds SICAV a.s. Všechna práva vyhrazena.

Výše výstupního poplatku

Při renovaci dochází k rozboru vozu na jednotlivé díly, očištění součástek a k nahrazení poškozených dílů novými kusy z autentických materiálů podle původního konstrukčního modelu.

Následný prodej vozu je v optimální podobě realizován na přehlídkách a classic cars akcích, bez aktivní inzerce. Při tlaku na rychlost realizace transakce by mohlo dojít ke snížení marže, negativní dopad mají také poplatky a provize aukčním a prodejním platformám.

Uvedené skutečnosti mají významný dopad na cenu, kterou lze realizovat při prodeji.

Výstupní poplatek je tedy koncipován následovně:

  • 50 % do 1 roku (vozidlo může být plně rozebrané, tudíž při požadavku na likviditu dochází k výraznému snížení prodejní ceny)

  • 30 % do 2 let (postupné sestavování vozu, prodej je ovlivněn tlakem na likviditu a poplatkem aukčního domu)

  • 5 % do 3 let (poplatek za aukční dům)

  • následně bez poplatku